Beranda Blantika Dangdut Video Lirik Lagu Sumamburat Bang Bang Wetan

Video Lirik Lagu Sumamburat Bang Bang Wetan

0 Views

Video dan Lirik Lagu Sumamburat Bang Bang Wetan 
Pencipta Lagu: Ki Danang Suseno 
Dipopulerkan oleh: Ki Danang Suseno, Ardia Diwang Probowati

Sumamburat bang bang wetan
Kalawanci kang pinesthi
Sedaya peparingé Gusti

Solah tingkah muna muni
Tindak tanduk kang nyawiji
Linambaran agama ageming aji

Ana urip, ana mati
Padhang peteng kang wis mesthi
Bungah susah iku pêparingé Gusti

Ngupaya lan pamarsudi
Kanthi tulusing ati
Padha nggayuh wahyuning Ilahi

Sun ngidung tengah wengi
Konjuk ngarsaning Gusti
Kang nyipta jagad iki
Kang ngreksa jiwa iki

Sun ngidung wayah wengi
Nyuwun agunging pangaksami
Lepat lan dosa niki
Panjenengan ampuni

Kang becik tinuladaa
Kang ala singkirana
Ngunduh wohing pakarti
Tan bisa diwiradati

Bebuden kang utama
Sentosa jiwa raga
Wêlas asihe paduka
Tinebih saka rubeda
*
Ana urip, ana mati
Padhang peteng kang wis mêsthi
Bungah susah iku pêparingé Gusti

Ngupaya lan pamarsudi
Kanthi tulusing ati
Padha nggayuh wahyuning Ilahi
**
Sun ngidung tengah wengi
Konjuk ngarsaning Gusti
Kang nyipta jagad iki
Kang ngreksa jiwa iki

Sun ngidung wayah wengi
Nyuwun agunging pangaksami
Lepat lan dosa niki
Panjenengan ampuni

Kang becik tinuladaa
Kang ala singkirana
Ngunduh wohing pakarti
Tan bisa diwiradati

Bebuden kang utama
Sentosa jiwa raga
Welas asihe paduka
Tinebih saka rubeda
***
Nama Ardia Diwang Probowati menjulang sebagai salah satu penembang lagu Jawa terbaik saat ini setelah dia merilis ulang lagu ‘Rembulan” ciptaan Ipa Hadi Sasono yang diaransemen secara apik.

Kemerduan suara Ardia Diwang Probowati kembali terdengar dalam lagu Sumamburat Bang Bang Wetan ciptaan dalang Ki Danang Suseno yang aransemennya ditambahkan unsur musik campursari.

Ki Danang Suseno merupakan putera dari dalang kondang Ki Mantheb Sudarsono.

LIHAT JUGA
Lirik Lagu Jawa Viral ‘Rembulan’ Ciptaan Ipa Hadi Sasono